Παρουσιάζοντας το ολοκαίνουριο Kahook Dual Blade

Το διπλό μαχαιρίδιο γωνιοτομής “ab interno” Kahook αποτελεί ένα εκλεπτυσμένο μαχαιρίδιο μιας χρήσης για χειρουργική γωνιοτομή με παράλληλες τομές στο Διηθητικό Ηθμό καθώς και στο έσω τοίχωμα του καναλιού του Schlemm.

Το μαχαιρίδιο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να διέρχεται μέσω μικρής κερατικής τομής. Το μακρύ λεπτό σώμα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε κάθε σημείο της γωνίας του προσθίου θαλάμου. Το αιχμηρό άκρο τέμνει το Διηθητικό Ηθμό υπό γωνιοσκοπική παρατήρηση, ενώ το κεκλιμένο τμήμα του άκρου υπεγείρει και τεντώνει τον ιστό κατά την κίνηση του μαχαιριδίου. Το διπλό μαχαιρίδιο ακριβείας, κατασκευασμένο με τεχνολογία LASER, επιτυγχάνει ταυτόχρονες τομές ακριβείας σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους κατά μήκος της γωνίας του προσθίου θαλάμου.

Kύρια Χαρακτηριστικά

  • Μαχαιρίδιο μιάς χρήσης.
  • Διέρχεται μέσω μικρής κερατικής τομής ώστε να προσεγγίσει το Διηθητικό Ηθμό (Trabeculum) εκ των έσω (ab interno).
  • Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική τεχνική ακρίβεια ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο κανάλι του Schlemm.
  • Το διπλό μαχαιρίδιο επιτυγχάνει τομές ακριβείας στον Διηθητικό Ηθμό με αμελητέα ιστικά υπολείμματα.
  • Διατηρεί και διευκολύνει τη φυσιολογική οδό εκροής του υδατοειδούς υγρού.