Οι ειδικοί στα οφθαλμικά διαγνωστικά συστήματα

Η σώστη επιλογή !

Η εμπειρία των πωλητών μας, ειναί η δική σας δύναμη ως προς την κατεύθηνση σωστής αγοράς νέου μηχανήματος!

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παράδοση γίνεται με πωλητή μας συνοδευόμενος από τον τεχνικό για την άμεση εγκατάσταση του νέου σας εξοπλισμού!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Παράλληλα πραγματοποιείτε επίδειξη του νέου εξοπλισμού με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την άμεση χειριστική εκμάθηση!

AFTER SALES SUPPORT

Έχοντας ως γνώμονα την πλήρη υποστήριξη των αναγκών μετά την πώληση, είναι αρχή μας να βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας!

TSL-7000Z

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“Combining classic beauty with modern technology – our TSL-7000H and TSL-7000Z are the results of ideal style and substance.”

TSL-7000H

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“Combining classic beauty with modern technology – our TSL-7000H and TSL-7000Z are the results of ideal style and substance.”

TSL-4000Z

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“Combining classic beauty with modern technology – our TSL-4000 (3-step magnification) and TSL-7000 series (5-step magnification) are the results of ideal style and substance.”

TSL-4000H

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“Combining classic beauty with modern technology – our TSL-4000 (3-step magnification) and TSL-7000 series (5-step magnification) are the results of ideal style and substance.”

TSL-800Hdigital

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“The TOMEY TSL-800 series leaves nothing to be desired. Easy and ergonomic handling, high quality, accuracy and reliability are guaranteed.”

TSL-800Ζ

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“The TOMEY TSL-800 series leaves nothing to be desired. Easy and ergonomic handling, high quality, accuracy and reliability are guaranteed.”

TSL-800H

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“The TOMEY TSL-800 series leaves nothing to be desired. Easy and ergonomic handling, high quality, accuracy and reliability are guaranteed.”

TSL-7000Hdigital

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“Combining classic beauty with modern technology – our TSL-7000H and TSL-7000Z are the results of ideal style and substance.”

TSL-7000H

Κύριο Χαρακτηριστικό: Σχισμοειδείς Λυχνίες

“Combining classic beauty with modern technology – our TSL-7000H and TSL-7000Z are the results of ideal style and substance.”