Μιλώντας για την ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση laser Femtosecond και Excimer για διαθλαστική χειρουργική.