Προϊόντα για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος!

Η σώστη επιλογή κατά του γλαυκώματος

Η New World Medical αναπτύσσει  χειρουργικές επιλογές αιχμής κατά του γλαυκώματος.

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο  πακέτο προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί για χειρούργους οφθαλμίατρους, συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων γλαυκώματος Ahmed®, Ahmed ClearPath®, Kahook Dual Blade® και του νεότερου μέλους της οικογένειας KDB®, KDB GLIDE®.

Ahmed ClearPath®350

Κύριο Χαρακτηριστικό: Αντιγλαυκωματικές Βαλβίδες

“Σχεδιασμένη για ευκολία στη χρήση Ανακούφιση της ενδοφθάλμιας πίεσης με τη νεότερη καινοτομία στις συσκευές που αποχετεύουν το υδατοειδές υγρό από τον οφθαλμό:””

Ahmed ClearPath®250

Κύριο Χαρακτηριστικό: Αντιγλαυκωματικές Βαλβίδες

“Σχεδιασμένη για ευκολία στη χρήση Ανακούφιση της ενδοφθάλμιας πίεσης με τη νεότερη καινοτομία στις συσκευές που αποχετεύουν το υδατοειδές υγρό από τον οφθαλμό:”

Ahmed Glaucoma Valve® FP7

Κύριο Χαρακτηριστικό: Αντιγλαυκωματικές Βαλβίδες

“The Ahmed Glaucoma Valve has been successfully demonstrated to work in all types of glaucoma cases, particularly Neovascular, Congenital, and Uveitic glaucoma.”

Ahmed Glaucoma Valve® FP8

Κύριο Χαρακτηριστικό: Αντιγλαυκωματικές Βαλβίδες

“The Ahmed Glaucoma Valve consists of a very small plate with a unique valve system that regulates your eye pressure. Attached to the plate is a tube that drains the fluid out of the eye, thus reducing the eye pressure. The implant is outside the eye but the skin of the eye covers it so it cannot be seen or felt. “

Medical Equipment Rental Solution

A modern and flexible solution without committing your funds

ALWAYS BY YOUR SIDE

Our company offers FREE technical inspection for all the existing equipment of our brands.