Ιατρικός Επισκέπτης

Η New Optical Solutions, εταιρεία εμπορίας ιατρικών οφθαλμολογικών μηχανημάτων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού αναλώσιμου υλικού , αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση θέσης Ιατρικού Επισκέπτη

Go to Top