13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Η New Optical Solutions με επιτυχία συμμετείχε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς στο Hilton Hotel 8-10 Φεβρουαρίου 2018.Η Εταιρία μας θα συμμετέχει και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής 1-4 Μαρτίου 2018 στο Hilton Hotel….Σας περιμένουμε

Οι καλύτερες στιγμές

Click any image to start the slideshow