11ο Συνέδριο Οφθαλμολογίας της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κύπρου 16-17/8/2021 Hotel Amathus-Λεμεσο΄ς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 11o  Συνέδριο Οφθαλμολογιας της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κύπρου 16-17 Οκτωβρίου 2021 στο Hotel Amathus στη Λεμεσσό, με τη συμμετοχή 100και πλέον Οφθαλμιάτρων απο Κύπρο και Ελλάδα.
Η New Optical Solutions παρουσίασε συστήματα τελευταίας τεχνολογίας των Εταιρειών που αντιπροσωπεύει.

Ευχαριστόυμε θερμά τον Πρόεδρο κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους για την αξέχαστη Κυπριακή φιλοξενία που μας προσέφερε.