Η New Optical Solutions, εταιρεία εμπορίας ιατρικών οφθαλμολογικών μηχανημάτων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού αναλώσιμου υλικού , αναζητά  τελειόφοιτο Μηχανικών Βιοϊατρικής για πρακτική άσκηση

Αποστολή βιογραφικών με email στη διεύθυνση info@newoptical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8023599