Η New Optical Solutions, εταιρεία εμπορίας ιατρικών οφθαλμολογικών μηχανημάτων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού αναλώσιμου υλικού , αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση θέσης Ιατρικού Επισκέπτη

Περιγραφή θέσης
• Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Επίσκεψη και ενημέρωση σε ιατρούς για ιατροτεχνολογικά αναλώσιμα υλικά
• Συγκέντρωση, σύνθεση και ανάλυση πληροφοριών
Προφίλ Υποψηφίου
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε πωλήσεις αναλώσιμων υγειονομικών υλικών
• Ηλικία έως 40 ετών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση Η/Υ
• Δίπλωμα οδήγησης
• Ευχάριστη προσωπικότητα, με επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελματισμό, συνέπεια, ομαδικότητα
• Προϋπηρεσία στο χώρο της οφθαλμολογίας, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
• Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
• Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης στην εταιρεία
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Αποστολή βιογραφικών με email στη διεύθυνση info@newoptical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8023599